Online Klachtenmeldpunt

Bent u direct belanghebbende bij een specifieke aanbesteding van de Gemeente Dijk en Waard, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. Hier vindt u de beschrijving van deĀ klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van de Gemeente Dijk en Waard;
  • De klacht is al eerder aan de orde gesteld in de (indien mogelijk) Nota van Inlichtingen, per mail of ander berichtenverkeer met de Gemeente;
  • U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding;
  • U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel hoe dit knelpunt verholpen kan worden;
  • U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten en eventuele communicatie omtrent het geheel (Offerte-aanvraag, Nota van Inlichtingen, Programma van eisen, Overeenkomst) toe als bijlage(n). U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen.