Icoon

Hoe werkt het precies?

Leden van 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' vermelden in hun aanbestedingsdocumenten het klachtenmeldpunt waar ondernemers mogelijke klachten kunnen indienen. Ieder lid krijgt van ons een eigen beveiligde webpagina met een digitaal klachtenformulier.

In geval van een klacht die betrekking heeft op een concrete aanbesteding:

Stappenplan


Bevestigt Klachtenmeldpunt Aanbesteden per omgaande ontvangst van de klacht aan de klager en aanbestedende dienst en overleggen we of u zelf de klacht in behandeling gaat nemen of dat wij dat voor u gaan doen. In het laatste geval geven we vooraf een raming van te verwachten tijdsduur en kosten.

Onderzoekt een deskundige van Klachtenmeldpunt Aanbesteden of de klacht ontvankelijk is en terecht is, eventueel aan de hand van aanvullend verstrekte gegevens door de klager en/of aanbestedende dienst. Voor second opinion kan een tweede deskundige worden ingeschakeld;

Brengt Klachtenmeldpunt Aanbesteden uiterlijk binnen 5 werkdagen haar schriftelijk advies uit aan de aanbestedende dienst, die vervolgens zelf bepaalt op welke wijze ze inhoudelijk op de klacht reageert richting de klager;


Archiveert Klachtenmeldpunt Aanbesteden het dossier van de klacht.

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht:

Bekijk onze leden