Icoon

Waarom lid worden?

Aanbestedende diensten moeten vanuit flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 de standaard klachtenregeling uitvoeren en onderdeel laten zijn van hun aanbestedingsbeleid.

Het is hiervoor noodzakelijk dat de aanbestedende dienst:

  • Minimaal twee personen binnen haar organisatie aanwijst die als onafhankelijk meldpunt fungeren. Deze personen hebben verstand van inkoop en aanbesteden, bij voorkeur met een juridische achtergrond en zijn niet betrokken bij de concrete aanbesteding waar betreffende klacht op van toepassing is;

  • In haar aanbestedingsbeleid een beschrijving opneemt van de klachtenprocedure;

  • Bij iedere aanbesteding meldt waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

In de praktijk blijkt dat het voor veel aanbestedende diensten niet mogelijk of wenselijk is om zelfstandig een klachtenmeldpunt in te richten.

Vaak beschikken aanbestedende diensten niet over onafhankelijke personen met (juridische) kennis van inkoop en aanbesteden buiten haar eigen inkooporganisatie. Bovendien blijkt het lastig om de continuïteit van het klachtenmeldpunt en een snelle behandeling van klachten te waarborgen en wordt al gauw de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Speciaal hiervoor is Klachtenmeldpunt Aanbesteden opgericht om u een gedegen en onafhankelijk alternatief te bieden.

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht:

Bekijk onze leden