Icoon

Wat krijg ik?

Door lid te worden van 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' voldoet u als aanbestedende dienst aan alle verplichtingen die in dit kader voortvloeien vanuit flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. De jaarlijkse contributie bedraagt € 295,- voor dekking van handling- en administratiekosten. Behandeling van klachten door onze aanbestedingsdeskundigen kost € 175,- per uur, berekend op kwartierbasis. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Bij uw lidmaatschap zit inbegrepen:

  • Een volledig ingericht en operationeel 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' waar ondernemers snel en laagdrempelig een klacht kunnen indienen;

  • Uw eigen beveiligde webpagina met een digitaal klachtenformulier;

  • Directe beschikbaarheid van ons team van onafhankelijke aanbestedingsdeskundigen die klachten onderzoekt en daarover schriftelijk advies uitbrengt;

  • Behandeling van klachten binnen uiterlijk vijf werkdagen vanaf ontvangst van een klacht tot en met het uitbrengen van advies;

  • Borging van administratieve vastlegging van alle klachten;

  • De beschikking over juridisch getoetste (model)teksten van beschrijving van de klachtenprocedure die opgenomen kunnen worden in uw aanbestedingsbeleid en aanbestedingsdocumenten.

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht:

Bekijk onze leden